Aanpak Family Capital Management

Integrale aanpak


Bij FCM bent u verzekerd van integrale begeleiding van uw familievermogen. Hiervoor hebben wij een zeer complete, klantgerichte aanpak ontwikkeld. Met vijf C’s als fundament: convenience, continuïteit, creativiteit, communicatie en cash in. Door onze integrale aanpak weet u altijd precies hoe de zaken ervoor staan.

U kunt in alle opzichten op ons bouwen – en uw kinderen ook. Wij bieden u:
• Duidelijkheid. Alles start met een uitgebreide persoonlijke kennismaking en intake. Uw wensen en doelstellingen vertalen wij naar een heldere opdrachtbrief met transparante algemene voorwaarden.
• Regie. Wij analyseren uw vermogensstructuur en uw administratieve organisatie. Deze inzichten vormen de basis voor het pad naar uw doelstellingen.
• Gemak. U kunt zo veel taken aan ons overdragen als u wilt. Wij nemen de communicatie met alle betrokken partijen op ons en buigen de administratieve last om.
• Grip. Wij bewaken continu de grote lijnen, monitoren alle partijen en informeren u over veranderingen. Ook voeren wij besprekingen met uw externe adviseurs. U ontvangt onze rapportages met een vaste regelmaat (per maand of kwartaal). Onze bevindingen spreken wij met u door. Verder evalueren wij periodiek alles met u.
• Family Office Academy. Uw kinderen kunnen eveneens bij ons terecht. Wij maken hen wegwijs op alle vermogensgebieden.

De vijf C's

Family Capital nieuwsbrief
© FAMILY CAPITAL MANAGEMENT 2021