Vermogensrapportage

Grotere particuliere vermogens zijn veelal gespreid over verschillende vermogenstitels en meerdere instellingen. Meestal wordt eens per jaar een (fiscale) opstelling gemaakt van het totale vermogen.


FCM zorgt voor permanent overzicht en inzicht


Toch is het raadzaam dat u vaker wordt geïnformeerd over de stand van zaken. Ook is het wenselijk dat uw totaaloverzicht wordt uitgesplitst naar categorieën. Bijvoorbeeld: direct of indirect onroerend goed, uw belang in de eigen onderneming, de spreiding over beursgenoteerde effecten. Dan kunnen ontwikkelingen vroegtijdig worden onderkend. En desgewenst worden bijgestuurd, door de vermogenssamenstelling te wijzigen.


FCM biedt één totaalrapportage

FCM regelt dat allemaal voor u. Bijkomend voordeel is dat één totaalrapportage u beter inzicht geeft dan deelrapportages van verschillende partijen (met uiteenlopende rapportagetechnieken). Bij ons krijgt u een eenduidig verslag met een uniforme performanceberekening, inclusief kostenopgave. Dat biedt meer helderheid – en bespaart tijd en kosten. FCM biedt u dus beter overzicht, meer grip en meer gemak.

Onze diensten

Family Capital nieuwsbrief
© FAMILY CAPITAL MANAGEMENT 2021