Bestuur en Raad van Commissarissen

Bestuur & raad van commissarissen


FCM kan diverse bestuurlijke rollen namens u vervullen: als bestuurslid van stichtingen, als bestuurslid van een STAK, en als lid van de raad van commissarissen . Dankzij onze ruime ervaring hebben wij zuiver inzicht opgebouwd en een uitstekende reputatie. Het spreekt voor zich dat wij alle taken en verantwoordelijkheden nauw met u afstemmen.


Stichting


Vermogende families richten nogal eens stichtingen op, bij leven of bij testament. Meestal zijn dit stichtingen van algemeen nut, om een maatschappelijk en/of sociaal doel te steunen. FCM kan namens u zitting nemen in het bestuur van de stichting(en).


STAK


Overlijdt de feitelijke aandeelhouder van een STAK (stichting administratiekantoor)? Dan kan FCM deelnemen in het bestuur van de STAK. Zo verzorgt FCM de behartiging van uw familiebelangen.
Raad van commissarissen
Heeft u een belang in een vennootschap? Dan kan het wenselijk zijn om uw familiebelangen te behartigen via een raad van commissarissen. FCM kan deze taak namens u op zich nemen.

Onze diensten

Family Capital nieuwsbrief
© FAMILY CAPITAL MANAGEMENT 2021